Privacy Policy ​Prowear B.V.

Algemeen

Prowear B.V. neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Prowear B.V. maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te  schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Prowear B.V. blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Prowear B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  1. het financieel kunnen afhandelen van het verrichtte werk.
  2. het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden via een keuze onderaan de nieuwsbrief.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is.

Cookie gebruik 

Zie onderaan deze pagina.

Beveiliging

Prowear B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Prowear B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Prowear B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Prowear B.V. op via info@prowear.nl

  • Alle medewerkers binnen Prowear B.V. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hyperlinks

De website van Prowear B.V. kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Prowear B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van Prowear B.V. verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene

Als klant van Prowear B.V. heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

  • recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
  • U mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
  • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Vragen over privacy

De General Manager van Prowear B.V. houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Indien u vragen heeft over de wijze hoe Prowear B.V. omgaat met de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact met deze persoon opnemen: ederuiter@prowear.nl

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Voor klachten kunt u contact opnemen met ederuiter@prowear.nl bij Prowear B.V. Hieronder kunt u de contactgegevens vinden:

Prowear B.V.
Zandzuigerstraat 91
1333 MX Almere

Ook voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u met deze persoon contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek.

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 23 mei 2018.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.prowear.nl